שירה פנקס

אוריאן מאת שירה פנקס
פריז למטייל

טעימה מהספר “אוריאן” מאת שירה פנקס

עוד מעט אלמד בסורבון, אוניברסיטה אמיתית של מאות בשנים עם פילוסופים הוגים חושבים בין הקירות, לצד העמודים, קשתות ופסלים. אחרי השיעורים אלך ללמוד בספריית סַנט