סתיו ברק

לא דיברנו עוד על פריז מאת סתיו ברק

המכפלת במכנס שלו דוקרת לי בעין מצטייר על הלוח תרשים מסובך לא דיברנו על פריז עדיין ושורף לי בבטן מבט מלוכלך כל זה משעמם אותי