פרחים מאת דפנה חיימוביץ

אגש לאחד
מדוכני הפרחים
המפוזרים בשפעה
על מדרכות פריז
בכל סמטה
טבע
איים של צבע.
אבחר בזר ענק
אלפי פרחים מציצים
קורצים מכל גבעול
אשא עימי בחיקי
עוטה צבע וברק
כעדי
אטוס, אנחת
ובכל פינה
אפזר אחד ועוד אחד
יפיצו ריח רחוק
מיוחד
ויופי יבוא על עירי.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •